Đặt phòng

KHÁCH SẠN QUEEN

Địa chỉ:  96B1/ 13  Đường Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh  Hòa

Điện thoại:   02583.523.036 | 02583.521.036

Email: khachsanqueennhatrang@gmail.com